naše služby

Projekční činnost elektrických zařízení

Provádíme projekční činnost elektrických zařízení – zemních kabelových vedení a venkovních vedení nízkého i vysokého napětí, přípojek elektrické energie NN a VN, přeložek venkovního vedení VN a NN, veřejného osvětlení  a taky projekční činnost trafostanic (NN a VN). Nabízíme svým klientům komplexní služby,  projekční činnost se týká všech stupňů projektové přípravy.

Zpracování projektové dokumentace

Projektovou dokumentaci zpracovávají ve všech stupních projektové přípravy kvalifikovaní inženýři s mnohaletou praxí v oboru. Vycházíme z aktuálně platných norem v souladu se zákony. Připravujeme veškerou dokumentaci týkající se projednání umístění staveb, včetně zajištění vydání územních rozhodnutí a stavebních povolení pro jejich realizaci. Dále zajišťujeme vypracování a uzavírání Smluv o uzavření budoucích smluv o zřízení věcných břemen a po realizaci staveb pak Smluv o zřízení věcných břemen se zajištěním vkladu práva do katastru nemovitostí.Ve všech fázích projektu konzultujeme vše s klienty a příslušnými orgány státní správy. 

Nejvýznamějším klientem naší společnosti je v současné době ČEZ Distribuce, a.s.

Jednání s úřady

Ve všech fázích projektů jsme schopni klienta zastupovat při jednání s úřady, zajišťujeme vyřizování smluv, podkladů a potřebných rozhodnutí, vyřídíme podklady a rozhodnutí pro projektování, realizaci stavby až po její kolaudaci. To vše v souladu s platnou legislativou a normami ČSN a standardy provozovatelů sítí.

Odborné konzultace a poradenství

Nabízíme Vám odborné konzultace a poradenství v oblasti inženýrství a elektrických sítí, ve kterých máme dlouholeté zkušenosti. Máme přehled o moderních technologiích a trendech. Díky mnohaleté praxi jsme schopni Vám nabídnout vždy to nejlepší řešení. Zaměříme se na odborné posouzení stávajícího stavu nebo projektové dokumentace a na návrh optimálního řešení.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.